Cytaty
wykształcenie zemby.eu dyżury aptek kluczbork ╬×╬Á╬Ż╬┐╬┤╬┐¤ç╬Á╬»╬▒ ╬ô╬║╬┐¤ů╬Č╬╝ ╬ܤü╬╣¤ä╬╣╬║╬ş¤é ╬│╬╣╬▒ ╬×╬Á╬Ż╬┐╬┤╬┐¤ç╬Á╬»╬▒ ╬ô╬║╬┐¤ů╬Č╬╝ ╬ܤü╬▒¤ä╬«¤â╬Á╬╣¤é ╬┤¤ë╬╝╬▒¤ä╬»¤ë╬Ż ╬ô╬║╬┐¤ů╬Č╬╝ Hotele Kazachstan Najlepsze hotele w Kazachstanie w : setki opinii Noclegi Kazachstan
Artysta stoi ponad ┐yciem, jest Panem panˇw, nie kie│znany ┐adnym prawem, nie ograniczony ┐adn▒ si│▒. Przybyszewski "Confiteor"
Ars longa, vita brevis - sztuka d│uga, ┐ycie krˇtkie.
Ars est celare artem - sztuk▒ jest ukrycie (wysi│kˇw) sztuki. Owidiusz
Aliud pro alio invito creditori solvi non potest - nie mo┐na wykonaŠ zobowi▒zania Âwiadcz▒c bez zgody wierzyciela co innego, ni┐ ustalono.
Alimenta cum vita finiuntur - alimenty ko˝cz▒ siŕ wraz z ┐yciem.
Alegoria religijna staje siŕ czŕÂci▒ materii rzeczywistoÂci. A ┐ycie w takiej rzeczywistoÂci jest dla milionˇw ludzi │atwiejsze i czyni ich lepszymi. Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur - dopˇki chory oddycha, jest nadzieja; mˇwi siŕ, ┐e dla chorego, pˇki jest ┐ycie, pˇty jest nadzieja.
Ach, gdybyÂmy mogli widzieŠ ┐ycie, a nie sytuacje! Stanis│aw Jerzy Lec
Aby ┐ycie by│o m▒dre, najwa┐niejsza jest dobrze pojŕta troska, po czŕÂci o nasz▒ tera╝niejszoŠ, po czŕÂci o nasz▒ przysz│oŠ, tak aby jedno nie by│o przeszkod▒ dla drugiego. Arthur Schopenhauer
Abusus non tollit usum - nadu┐ycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia) (z tego uprawnienia)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Hel