Cytaty
wąż do kuchenki gazowej wrocław porada prawna Aspire Tower podatek dochodowy pracaipracownik.pl
Artysta stoi ponad życiem, jest Panem panów, nie kiełznany żadnym prawem, nie ograniczony żadną siłą. Przybyszewski "Confiteor"
Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie.
Ars est celare artem - sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki. Owidiusz
Aliud pro alio invito creditori solvi non potest - nie można wykonać zobowiązania świadcząc bez zgody wierzyciela co innego, niż ustalono.
Alimenta cum vita finiuntur - alimenty kończą się wraz z życiem.
Alegoria religijna staje się częścią materii rzeczywistości. A życie w takiej rzeczywistości jest dla milionów ludzi łatwiejsze i czyni ich lepszymi. Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur - dopóki chory oddycha, jest nadzieja; mówi się, że dla chorego, póki jest życie, póty jest nadzieja.
Ach, gdybyśmy mogli widzieć życie, a nie sytuacje! Stanisław Jerzy Lec
Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego. Arthur Schopenhauer
Abusus non tollit usum - nadużycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia) (z tego uprawnienia)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Hel