Cytaty

Obsequio retinentur amici - przyjaciół zyskuje się uległością, uległością utrzymuje się przyjaciół, uległość zatrzymuje przyjaciół.