Cytaty

Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem - nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku.

Hel