Cytaty

Mille viae ducunt hominem per saecula Romam - wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.