Cytaty

Gość ma zwykle więcej czasu niż gospodarz. Tadeusz Kotarbiński

Hel