Cytaty

Facilius est multa facere quam diu - łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) dłużej. Kwintylian

Hel