Cytaty





Dlaczego wszystkie prawa brzmią jak obowiązki? Mieczysław Michał Szargan

Hel