Cytaty

Bonum ex malo non fit - dobro nie rodzi się ze zła. Seneka

Hel