Cytaty

Advocatorum error litigatoribus non noceat - błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom.

Hel